• در صورت استفاده در محیط آزاد، جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است.
  • عایق های K-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEX ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوند.
  • عایق های K-FLEX دارای 120 ماه گارانتی تضمین کیفیت بیمه ایران و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشند.
بازنشانی

نمایش 1 - 191 مورد از 191 کالا

صفحه 1 از 1

کد کالا نام کالا قیمت واحد تعداد قیمت نهایی خرید
KF-ST101908
عایق رول K-FLEX ST شانه تخم مرغی-ضخامت 19 م م(رول 8 مترمربع)
واحد فروش: رول 8 مترمربع
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-ST102506
عایق رول K-FLEX ST شانه تخم مرغی-ضخامت 25 م م(رول 6 مترمربع)
واحد فروش: رول 6 مترمربع
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EPDM200630
عایق رولی K-FLEX HT جنس EPDM - ضخامت 06 م م(رول 30 مترمربع)
واحد فروش: رول 30 مترمربع
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EPDM200920
عایق رولی K-FLEX HT جنس EPDM - ضخامت 09 م م(رول 20 مترمربع)
واحد فروش: رول 20 مترمربع
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EPDM201314
عایق رولی K-FLEX HT جنس EPDM - ضخامت 13 م م(رول 14 مترمربع)
واحد فروش: رول 14 مترمربع
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EPDM201612
عایق رولی K-FLEX HT جنس EPDM - ضخامت 16 م م(رول 12 مترمربع)
واحد فروش: رول 12 مترمربع
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EPDM201910
عایق رولی K-FLEX HT جنس EPDM - ضخامت 19 م م(رول 10 مترمربع)
واحد فروش: رول 10 مترمربع
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EPDM202508
عایق رولی K-FLEX HT جنس EPDM - ضخامت 25 م م(رول 8 مترمربع)
واحد فروش: رول 8 مترمربع
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-NBR101314
عایق رولی K-FLEX ST جنس NBR - ضخامت 13 م م(رول 14 مترمربع)
واحد فروش: رول 14 مترمربع
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-NBR101612
عایق رولی K-FLEX ST جنس NBR - ضخامت 16 م م(رول 12 مترمربع)
واحد فروش: رول 12 متر مربع
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-NBR101910
عایق رولی K-FLEX ST جنس NBR - ضخامت 19 م م(رول 10 مترمربع)
واحد فروش: رول 10 مترمربع
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-NBR102508
عایق رولی K-FLEX ST جنس NBR - ضخامت 25 م م(رول 8 مترمربع)
واحد فروش: رول 8 متر مربع
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-NBR100360
عایق رولی K-FLEX ST جنس NBR - ضخامت 3 م م(رول 60 مترمربع)
واحد فروش: رول 60 مترمربع
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-NBR103006
عایق رولی K-FLEX ST جنس NBR - ضخامت 30 م م(رول 6 مترمربع)
واحد فروش: رول 6 متر مربع
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-NBR103206
عایق رولی K-FLEX ST جنس NBR - ضخامت 32 م م(رول 6 مترمربع)
واحد فروش: رول 6 مترمربع
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-NBR104004
عایق رولی K-FLEX ST جنس NBR - ضخامت 40 م م(رول 4 مترمربع)
واحد فروش: رول 4 مترمربع
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-NBR105004
عایق رولی K-FLEX ST جنس NBR - ضخامت 50 م م(رول 4 مترمربع)
واحد فروش: رول 4 مترمربع
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-NBR100630
عایق رولی K-FLEX ST جنس NBR - ضخامت 6 م م(رول 30 متر مربع)
واحد فروش: رول 30 متر مربع
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-NBR100920
عایق رولی K-FLEX ST جنس NBR - ضخامت 9 م م(رول 20 مترمربع)
واحد فروش: رول 20 مترمربع
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM300906
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 09mm-قطر داخلی 06mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/4 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 6 متراژ کارتن: 352 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM300909
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 09mm-قطر داخلی 09mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 3/8 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 9 متراژ کارتن: 266 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301306
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 06mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/4 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 6 متراژ کارتن: 150 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301309
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 09mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 3/8 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 9 متراژ کارتن: 130 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM3013100
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 100mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 100 متراژ کارتن: 22 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM3013114
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 114mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 4 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 114 متراژ کارتن: 20 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301312
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 12mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 12 متراژ کارتن: 110 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301316
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 16mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 5/8 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 16 متراژ کارتن: 92 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301318
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 18mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 3/4 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 18 متراژ کارتن: 88 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301320
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 20mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 20 متراژ کارتن: 84 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301322
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 22mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 7/8 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 22 متراژ کارتن: 84 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301325
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 25mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 25 متراژ کارتن: 78 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301328
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 28mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 3/4 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/8 1 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 28 متراژ کارتن: 72 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301332
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 32mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 32 متراژ کارتن: 60 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301335
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 35mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 1 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 3/8 1 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 35 متراژ کارتن: 58 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301340
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 40mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 40 متراژ کارتن: 48 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301342
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 42mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 1 1/4 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 5/8 1 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 42 متراژ کارتن: 48 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301348
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 48mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 1 1/2 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 7/8 1 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 48 متراژ کارتن: 40 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301350
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 50mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 50 متراژ کارتن: 40 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301354
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 54mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/8 2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 54 متراژ کارتن: 36 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301360
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 60mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 2 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 60 متراژ کارتن: 32 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301363
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 63mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 63 متراژ کارتن: 30 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301367
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 67mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 5/8 2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 67 متراژ کارتن: 26 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301376
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 76mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 2 1/2 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 7/8 2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 76 متراژ کارتن: 26 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301380
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 80mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 80 متراژ کارتن: 24 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301389
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 13mm-قطر داخلی 89mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 3 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 89 متراژ کارتن: 24 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301606
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 06mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/4 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 6 متراژ کارتن: 120 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301609
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 09mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 3/8 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 9 متراژ کارتن: 110 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM3016100
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 100mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 100 متراژ کارتن: 16 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM3016114
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 114mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 4 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 114 متراژ کارتن: 14 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301612
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 12mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 12 متراژ کارتن: 100 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301616
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 16mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 5/8 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 16 متراژ کارتن: 88 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301618
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 18mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 3/4 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 18 متراژ کارتن: 78 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301620
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 20mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 20 متراژ کارتن: 74 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301622
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 22mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 7/8 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 22 متراژ کارتن: 74 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301625
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 25mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 25 متراژ کارتن: 60 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301628
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 28mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 3/4 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/8 1 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 28 متراژ کارتن: 60 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301632
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 32mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 32 متراژ کارتن: 50 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301635
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 35mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 1 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 3/8 1 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 35 متراژ کارتن: 50 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301640
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 40mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 40 متراژ کارتن: 40 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301642
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 42mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 1 1/4 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 5/8 1 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 42 متراژ کارتن: 40 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301648
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 48mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 1 1/2 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 7/8 1 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 48 متراژ کارتن: 30 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301650
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 50mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 50 متراژ کارتن: 30 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301654
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 54mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/8 2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 54 متراژ کارتن: 28 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301660
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 60mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 2 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 60 متراژ کارتن: 24 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301663
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 63mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 63 متراژ کارتن: 22 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301667
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 67mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 5/8 2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 67 متراژ کارتن: 22 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301676
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 76mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 2 1/2 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 7/8 2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 76 متراژ کارتن: 22 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301680
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 80mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 80 متراژ کارتن: 18 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301689
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 16mm-قطر داخلی 89mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 3 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 89 متراژ کارتن: 18 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301906
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 06mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/4 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 6 متراژ کارتن: 100 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301909
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 09mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 3/8 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 9 متراژ کارتن: 98 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM3019100
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 100mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 100 متراژ کارتن: 12 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM3019114
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 114mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 4 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 114 متراژ کارتن: 12 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301912
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 12mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 12 متراژ کارتن: 88 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301916
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 16mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 5/8 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 16 متراژ کارتن: 78 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301918
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 18mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 3/4 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 18 متراژ کارتن: 66 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301920
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 20mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 20 متراژ کارتن: 64 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301922
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 22mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 7/8 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 22 متراژ کارتن: 64 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301925
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 25mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 25 متراژ کارتن: 48 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301928
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 28mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 3/4 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/8 1 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 28 متراژ کارتن: 48 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301932
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 32mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 32 متراژ کارتن: 36 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301935
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 35mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 1 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 3/8 1 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 35 متراژ کارتن: 36 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301940
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 40mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 40 متراژ کارتن: 32 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301942
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 42mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 1 1/4 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 5/8 1 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 42 متراژ کارتن: 32 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301948
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 48mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 1 1/2 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 7/8 1 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 48 متراژ کارتن: 24 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301950
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 50mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 50 متراژ کارتن: 24 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301954
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 54mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/8 2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 54 متراژ کارتن: 22 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301960
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 60mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 2 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 60 متراژ کارتن: 22 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301963
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 63mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 63 متراژ کارتن: 20 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301967
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 67mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 5/8 2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 67 متراژ کارتن: 18 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301976
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 76mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 2 1/2 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 7/8 2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 76 متراژ کارتن: 18 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301980
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 80mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 80 متراژ کارتن: 14 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301989
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 19mm-قطر داخلی 89mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 3 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 89 متراژ کارتن: 14 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302506
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 06mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/4 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 6 متراژ کارتن: 64 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302509
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 09mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 3/8 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 9 متراژ کارتن: 58 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM3025100
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 100mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 100 متراژ کارتن: 6 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM3025114
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 114mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 4 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 114 متراژ کارتن: 6 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302512
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 12mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 12 متراژ کارتن: 54 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302516
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 16mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 5/8 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 16 متراژ کارتن: 52 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM301918-1
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 18mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 3/4 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 18 متراژ کارتن: 50 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302520
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 20mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 20 متراژ کارتن: 42 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302522
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 22mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 7/8 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 22 متراژ کارتن: 42 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302525
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 25mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 25 متراژ کارتن: 40 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302528
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 28mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 3/4 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/8 1 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 28 متراژ کارتن: 40 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302532
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 32mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 32 متراژ کارتن: 24 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302535
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 35mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 1 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 3/8 1 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 35 متراژ کارتن: 24 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302540
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 40mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 40 متراژ کارتن: 22 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302542
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 42mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 1 1/4 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 5/8 1 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 42 متراژ کارتن: 22 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302548
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 48mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 1 1/2 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 7/8 1 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 48 متراژ کارتن: 18 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302550
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 50mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 50 متراژ کارتن: 18 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302554
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 54mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/8 2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 54 متراژ کارتن: 12 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302560
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 60mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 2 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 60 متراژ کارتن: 12 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302563
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 63mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 63 متراژ کارتن: 12 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302567
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 67mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 5/8 2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 67 متراژ کارتن: 10 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302576
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 76mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 2 1/2 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 7/8 2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 76 متراژ کارتن: 10 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302580
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 80mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 80 متراژ کارتن: 8 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM302589
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 25mm-قطر داخلی 89mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 3 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 89 متراژ کارتن: 8 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM3009100
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 9mm-قطر داخلی 100mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 100 متراژ کارتن: 34 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM3009114
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 9mm-قطر داخلی 114mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 4 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 114 متراژ کارتن: 32 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM300912
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 9mm-قطر داخلی 12mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 12 متراژ کارتن: 234 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM300916
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 9mm-قطر داخلی 16mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 5/8 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 16 متراژ کارتن: 192 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM300918
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 9mm-قطر داخلی 18mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 3/4 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 18 متراژ کارتن: 166 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM300920
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 9mm-قطر داخلی 20mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 20 متراژ کارتن: 140 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM300922
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 9mm-قطر داخلی 22mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 7/8 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 1/2 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 22 متراژ کارتن: 136 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM300925
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 9mm-قطر داخلی 25mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 25 متراژ کارتن: 120 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM300928
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 9mm-قطر داخلی 28mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 3/4 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: ⅛ 1 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 28 متراژ کارتن: 98 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM300932
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 9mm-قطر داخلی 32mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 32 متراژ کارتن: 80 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM300935
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 9mm-قطر داخلی 35mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 1 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 3/8 1 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 35 متراژ کارتن: 76 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM300940
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 9mm-قطر داخلی 40mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): - سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: - قطر داخلی عایق (میلیمتر): 40 متراژ کارتن: 60 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM300942
عایق لوله K-FLEX HT جنس EPDM ضخامت 9mm-قطر داخلی 42mm
سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ-(ANSI B36.10 B36.19): 1 1/4 سایز اسمی لوله(مسی)-اینچ: 5/8 1 قطر داخلی عایق (میلیمتر): 42 متراژ کارتن: 60 متر واحد فروش: متر
استعلام قیمت
0 ﷼
KF-EDPDM300948