بازنشانی

نمایش 1 - 53 مورد از 53 کالا

صفحه 1 از 1

کد کالا نام کالا قیمت واحد تعداد قیمت نهایی خرید
100710-I
افزودنی بتون
واحد فروش: لیتر
752,000 
752,000 ﷼
100718-I
بست خاردار
واحد فروش: عدد
8,000 
8,000 ﷼
610516-I
بست ریلی
واحد فروش: متر
475,000 
475,000 ﷼
100811-I
بست عایق
واحد فروش: عدد
34,000 
34,000 ﷼
1000502
ترموستات بیسیم T-75 سفید
واحد فروش: دستگاه
44,760,000 
44,760,000 ﷼
1046114
ترموستات بیسیم T-75 طوسی
واحد فروش: دستگاه
44,760,000 
44,760,000 ﷼
1000504
ترموستات بیسیم T-75 نقره ای
واحد فروش: دستگاه
44,760,000 
44,760,000 ﷼
580004-I
ترموستات دو خروجی TH20 - توکار
واحد فروش: دستگاه
14,811,000 
14,811,000 ﷼
586010-I
ترمینال ویژه R10
واحد فروش: دستگاه
13,633,000 
13,633,000 ﷼
1045562
ترمینال ویژه C-56 و کنترلر DEM I-76
واحد فروش: دستگاه
253,210,000 
253,210,000 ﷼
577050-I
جعبه كلكتور گرمایش كفی - 1030 م م
واحد فروش: عدد
20,802,000 
20,802,000 ﷼
577010-I
جعبه كلكتور گرمايش كفی - 450 م‌م
واحد فروش: عدد
12,877,000 
12,877,000 ﷼
577020-I
جعبه كلكتور گرمایش كفی - 530 م م
واحد فروش: عدد
15,239,000 
15,239,000 ﷼
577030-I
جعبه كلكتور گرمایش كفی - 680 م م
واحد فروش: عدد
16,891,000 
16,891,000 ﷼
577040-I
جعبه كلكتور گرمایش كفی - 830 م‌م‌
واحد فروش: عدد
18,126,000 
18,126,000 ﷼
571550-I
درب جعبه كلكتور گرمایش كفی - 1030 م م
واحد فروش: عدد
12,032,000 
12,032,000 ﷼
571510-I
درب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 450 م‌م
واحد فروش: عدد
7,013,000 
7,013,000 ﷼
571520-I
درب جعبه كلكتور گرمایش كفی - 530 م‌م
واحد فروش: عدد
7,469,000 
7,469,000 ﷼
571530-I
درب جعبه كلكتور گرمایش كفی - 680 م م
واحد فروش: عدد
8,033,000 
8,033,000 ﷼
571540-I
درب جعبه كلكتور گرمایش كفی - 830 م م
واحد فروش: عدد
9,326,000 
9,326,000 ﷼
586005-I
رله پمپ (برای ترمینال ویژه R10)
واحد فروش: عدد
2,182,000 
2,182,000 ﷼
1005605
سرشیر برقی برای شیر كنترل كلكتور
واحد فروش: عدد
19,730,000 
19,730,000 ﷼
1013006
سرشیر برقی
واحد فروش: عدد
18,716,000 
18,716,000 ﷼
1087778
سرشیر برقی - 24 ولت
واحد فروش: عدد
18,942,000 
18,942,000 ﷼
1012913
شیر توپی 1 روپیچ * 3/4 توپیچ
واحد فروش: جفت
14,448,000 
14,448,000 ﷼
1005100
شیر كنترل/بالانسینگ كلكتور
واحد فروش: عدد
36,647,000 
36,647,000 ﷼
1032701-X1
شیر توپی ا اینچ روپیچ/توپیچ (دو عدد)
واحد فروش: جفت
15,451,000 
15,451,000 ﷼
606000-I
عایق كناری
واحد فروش: متر
61,000 
61,000 ﷼
601010-I
نایلون حباب دار متالایز (متر مربع)
واحد فروش: مترمربع
355,000 
355,000 ﷼
1086546
كلكتور ده انشعابی SS با دبیسنج
واحد فروش: جفت
235,277,000 
235,277,000 ﷼
1088053
كلكتور ده انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
196,378,000 
196,378,000 ﷼
1088045
كلكتور دو انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
60,188,000 
60,188,000 ﷼
1086539
كلكتور سه انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
85,628,000 
85,628,000 ﷼
1086542
كلكتور شش انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
149,226,000 
149,226,000 ﷼
1088049
كلكتور شش انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
127,709,000 
127,709,000 ﷼
1088052
كلكتور نه انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
179,570,000 
179,570,000 ﷼
1086545
كلكتور نه انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
212,829,000 
212,829,000 ﷼
1086544
كلكتور هشت انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
190,803,000 
190,803,000 ﷼
1088051
كلكتور هشت انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
161,938,000 
161,938,000 ﷼
1086543
كلكتور هفت انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
168,793,000 
168,793,000 ﷼
1088050
كلكتور هفت انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
144,816,000 
144,816,000 ﷼
1086541
كلكتور پنج انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
127,202,000 
127,202,000 ﷼
1088048
كلكتور پنج انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
110,573,000 
110,573,000 ﷼
1013053
كلكتور چهار انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
107,160,000 
107,160,000 ﷼
1088047
كلكتور چهار انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
95,404,000 
95,404,000 ﷼
520350-I
لوله خرطومی 20 - مشكی
واحد فروش: متر
119,000 
119,000 ﷼
770044-I
مهره ماسوره 16*4/3 یورو
واحد فروش: عدد
1,027,000 
1,027,000 ﷼
1000503
پایه برای ترموستات بیسیم T-75 سفید
واحد فروش: عدد
2,810,000 
2,810,000 ﷼
1046115
پایه برای ترموستات بیسیم T-75 طوسی
واحد فروش: عدد
3,209,000 
3,209,000 ﷼
1000505
پایه برای ترموستات بیسیم T-75 نقره ای
واحد فروش: عدد
5,116,000 
5,116,000 ﷼
T100727-I
چسب دو طرفه
واحد فروش: متر
117,000 
117,000 ﷼
1086538
کلکتور دو انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
66,044,000 
66,044,000 ﷼
1088046
کلکتور سه انشعابی SS برای گرمایش کفی
واحد فروش: عدد
74,906,000 
74,906,000 ﷼