بازنشانی

نمایش 1 - 55 مورد از 55 کالا

صفحه 1 از 1

کد کالا نام کالا قیمت واحد تعداد قیمت نهایی خرید
100710-I
افزودنی بتون
واحد فروش: لیتر
682,000 ریال
682,000 ریال
100718-I
بست خاردار
واحد فروش: عدد
8,000 ریال
8,000 ریال
610516-I
بست ریلی
واحد فروش: متر
430,000 ریال
430,000 ریال
100811-I
بست عایق
واحد فروش: عدد
30,000 ریال
30,000 ریال
1000502
ترموستات بیسیم T-75 سفید
واحد فروش: دستگاه
40,599,000 ریال
40,599,000 ریال
1046114
ترموستات بیسیم T-75 طوسی
واحد فروش: دستگاه
40,599,000 ریال
40,599,000 ریال
1000504
ترموستات بیسیم T-75 نقره ای
واحد فروش: دستگاه
40,599,000 ریال
40,599,000 ریال
580004-I
ترموستات دو خروجی TH20 - توکار
واحد فروش: دستگاه
13,434,000 ریال
13,434,000 ریال
586010-I
ترمینال ویژه R10
واحد فروش: دستگاه
12,366,000 ریال
12,366,000 ریال
1045562
ترمینال ویژه C-56 و کنترلر DEM I-76
واحد فروش: دستگاه
229,669,000 ریال
229,669,000 ریال
577050-I
جعبه كلكتور گرمایش كفی - 1030 م م
واحد فروش: عدد
18,868,000 ریال
18,868,000 ریال
I-577010
جعبه كلكتور گرمایش كفی - 450 م م
واحد فروش: عدد
11,680,000 ریال
11,680,000 ریال
577010-I
جعبه كلكتور گرمايش كفی - 450 م‌م
واحد فروش: عدد
11,680,000 ریال
11,680,000 ریال
577020-I
جعبه كلكتور گرمایش كفی - 530 م م
واحد فروش: عدد
13,822,000 ریال
13,822,000 ریال
577030-I
جعبه كلكتور گرمایش كفی - 680 م م
واحد فروش: عدد
15,321,000 ریال
15,321,000 ریال
577040-I
جعبه كلكتور گرمایش كفی - 830 م‌م‌
واحد فروش: عدد
16,441,000 ریال
16,441,000 ریال
571550-I
درب جعبه كلكتور گرمایش كفی - 1030 م م
واحد فروش: عدد
10,913,000 ریال
10,913,000 ریال
I-571510
درب جعبه كلكتور گرمایش كفی - 450 م م
واحد فروش: عدد
6,361,000 ریال
6,361,000 ریال
571510-I
درب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 450 م‌م
واحد فروش: عدد
6,361,000 ریال
6,361,000 ریال
571520-I
درب جعبه كلكتور گرمایش كفی - 530 م‌م
واحد فروش: عدد
6,774,000 ریال
6,774,000 ریال
571530-I
درب جعبه كلكتور گرمایش كفی - 680 م م
واحد فروش: عدد
7,286,000 ریال
7,286,000 ریال
571540-I
درب جعبه كلكتور گرمایش كفی - 830 م م
واحد فروش: عدد
8,459,000 ریال
8,459,000 ریال
586005-I
رله پمپ (برای ترمینال ویژه R10)
واحد فروش: عدد
1,979,000 ریال
1,979,000 ریال
1005605
سرشیر برقی برای شیر كنترل كلكتور
واحد فروش: عدد
17,895,000 ریال
17,895,000 ریال
1013006
سرشیر برقی
واحد فروش: عدد
16,976,000 ریال
16,976,000 ریال
1087778
سرشیر برقی - 24 ولت
واحد فروش: عدد
17,181,000 ریال
17,181,000 ریال
1012913
شیر توپی 1 روپیچ * 3/4 توپیچ
واحد فروش: جفت
13,105,000 ریال
13,105,000 ریال
1005100
شیر كنترل/بالانسینگ كلكتور
واحد فروش: عدد
33,240,000 ریال
33,240,000 ریال
1032701
شیر توپی ا اینچ روپیچ/توپیچ (دو عدد)
واحد فروش: جفت
13,105,000 ریال
13,105,000 ریال
606000-I
عایق كناری
واحد فروش: متر
55,000 ریال
55,000 ریال
601010-I
نایلون حباب دار متالایز (متر مربع)
واحد فروش: مترمربع
322,000 ریال
322,000 ریال
1086546
كلكتور ده انشعابی SS با دبیسنج
واحد فروش: جفت
213,403,000 ریال
213,403,000 ریال
1088053
كلكتور ده انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
178,121,000 ریال
178,121,000 ریال
1088045
كلكتور دو انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
54,592,000 ریال
54,592,000 ریال
1086539
كلكتور سه انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
77,667,000 ریال
77,667,000 ریال
1086542
كلكتور شش انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
135,352,000 ریال
135,352,000 ریال
1088049
كلكتور شش انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
115,836,000 ریال
115,836,000 ریال
1088052
كلكتور نه انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
162,875,000 ریال
162,875,000 ریال
1086545
كلكتور نه انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
193,042,000 ریال
193,042,000 ریال
1086544
كلكتور هشت انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
173,064,000 ریال
173,064,000 ریال
1088051
كلكتور هشت انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
146,883,000 ریال
146,883,000 ریال
1086543
كلكتور هفت انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
153,100,000 ریال
153,100,000 ریال
1088050
كلكتور هفت انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
131,352,000 ریال
131,352,000 ریال
1086541
كلكتور پنج انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
115,376,000 ریال
115,376,000 ریال
1088048
كلكتور پنج انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
100,293,000 ریال
100,293,000 ریال
1013053
كلكتور چهار انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
97,197,000 ریال
97,197,000 ریال
1088047
كلكتور چهار انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
86,534,000 ریال
86,534,000 ریال
520350-I
لوله خرطومی 20 - مشكی
واحد فروش: متر
108,000 ریال
108,000 ریال
770044-I
مهره ماسوره 16*4/3 یورو
واحد فروش: عدد
931,000 ریال
931,000 ریال
1000503
پایه برای ترموستات بیسیم T-75 سفید
واحد فروش: عدد
2,549,000 ریال
2,549,000 ریال
1046115
پایه برای ترموستات بیسیم T-75 طوسی
واحد فروش: عدد
2,910,000 ریال
2,910,000 ریال
1000505
پایه برای ترموستات بیسیم T-75 نقره ای
واحد فروش: عدد
4,640,000 ریال
4,640,000 ریال
T100727-I
چسب دو طرفه
واحد فروش: متر
106,000 ریال
106,000 ریال
1086538
کلکتور دو انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
59,904,000 ریال
59,904,000 ریال
1088046
کلکتور سه انشعابی SS برای گرمایش کفی
واحد فروش: عدد
67,942,000 ریال
67,942,000 ریال