بازنشانی

نمایش 1 - 55 مورد از 55 کالا

صفحه 1 از 1

کد کالا نام کالا قیمت واحد تعداد قیمت نهایی خرید
100710-I
افزودنی بتون
واحد فروش: لیتر
526,000 
526,000 ﷼
100718-I
بست خاردار
واحد فروش: عدد
6,000 
6,000 ﷼
610516-I
بست ریلی
واحد فروش: متر
332,000 
332,000 ﷼
100811-I
بست عایق
واحد فروش: عدد
23,000 
23,000 ﷼
1000502
ترموستات بیسیم T-75 سفید
واحد فروش: دستگاه
31,357,000 
31,357,000 ﷼
1046114
ترموستات بیسیم T-75 طوسی
واحد فروش: دستگاه
31,357,000 
31,357,000 ﷼
1000504
ترموستات بیسیم T-75 نقره ای
واحد فروش: دستگاه
31,357,000 
31,357,000 ﷼
580004-I
ترموستات دو خروجی TH20 - توکار
واحد فروش: دستگاه
10,376,000 
10,376,000 ﷼
586010-I
ترمینال ویژه R10
واحد فروش: دستگاه
9,552,000 
9,552,000 ﷼
1045562
ترمینال ویژه C-56 و کنترلر DEM I-76
واحد فروش: دستگاه
177,392,000 
177,392,000 ﷼
577050-I
جعبه كلكتور گرمایش كفی - 1030 م م
واحد فروش: عدد
13,749,000 
13,749,000 ﷼
I-577010
جعبه كلكتور گرمایش كفی - 450 م م
واحد فروش: عدد
8,510,000 
8,510,000 ﷼
577010-I
جعبه كلكتور گرمايش كفي - 450 م‌م
واحد فروش: عدد
8,510,000 
8,510,000 ﷼
577020-I
جعبه كلكتور گرمایش كفی - 530 م م
واحد فروش: عدد
10,071,000 
10,071,000 ﷼
577030-I
جعبه كلكتور گرمایش كفی - 680 م م
واحد فروش: عدد
11,164,000 
11,164,000 ﷼
577040-I
جعبه كلكتور گرمایش كفی - 830 م‌م‌
واحد فروش: عدد
11,979,000 
11,979,000 ﷼
571550-I
درب جعبه كلكتور گرمایش كفی - 1030 م م
واحد فروش: عدد
7,952,000 
7,952,000 ﷼
I-571510
درب جعبه كلكتور گرمایش كفی - 450 م م
واحد فروش: عدد
4,636,000 
4,636,000 ﷼
571510-I
درب جعبه كلكتور گرمايش كفي - 450 م‌م
واحد فروش: عدد
4,636,000 
4,636,000 ﷼
571520-I
درب جعبه كلكتور گرمایش كفی - 530 م‌م
واحد فروش: عدد
4,936,000 
4,936,000 ﷼
571530-I
درب جعبه كلكتور گرمایش كفی - 680 م م
واحد فروش: عدد
5,309,000 
5,309,000 ﷼
571540-I
درب جعبه كلكتور گرمایش كفی - 830 م م
واحد فروش: عدد
6,164,000 
6,164,000 ﷼
586005-I
رله پمپ (برای ترمینال ویژه R10)
واحد فروش: عدد
1,528,000 
1,528,000 ﷼
1005605
سرشیر برقی برای شیر كنترل كلكتور
واحد فروش: عدد
13,822,000 
13,822,000 ﷼
1013006
سرشیر برقی
واحد فروش: عدد
13,112,000 
13,112,000 ﷼
1087778
سرشیر برقی - 24 ولت
واحد فروش: عدد
13,270,000 
13,270,000 ﷼
1012913
شیر توپی 1 روپیچ * 3/4 توپیچ
واحد فروش: جفت
10,123,000 
10,123,000 ﷼
1005100
شیر كنترل/بالانسینگ كلكتور
واحد فروش: عدد
25,674,000 
25,674,000 ﷼
1032701
شیر توپی ا اینچ روپیچ/توپیچ (دو عدد)
واحد فروش: جفت
10,123,000 
10,123,000 ﷼
606000-I
عایق كناری
واحد فروش: متر
43,000 
43,000 ﷼
601010-I
نایلون حباب دار متالایز (متر مربع)
واحد فروش: مترمربع
249,000 
249,000 ﷼
1086546
كلكتور ده انشعابی SS با دبیسنج
واحد فروش: جفت
164,828,000 
164,828,000 ﷼
1088053
كلكتور ده انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
137,577,000 
137,577,000 ﷼
1088045
كلكتور دو انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
42,165,000 
42,165,000 ﷼
1086539
كلكتور سه انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
59,988,000 
59,988,000 ﷼
1086542
كلكتور شش انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
104,543,000 
104,543,000 ﷼
1088049
كلكتور شش انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
89,469,000 
89,469,000 ﷼
1086545
كلكتور نه انشعابی SS با دبیسنج
واحد فروش: جفت
149,102,000 
149,102,000 ﷼
1088052
كلكتور نه انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
125,801,000 
125,801,000 ﷼
1086544
كلكتور هشت انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
133,671,000 
133,671,000 ﷼
1088051
كلكتور هشت انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
113,449,000 
113,449,000 ﷼
1086543
كلكتور هفت انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
118,252,000 
118,252,000 ﷼
1088050
كلكتور هفت انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
101,454,000 
101,454,000 ﷼
1086541
كلكتور پنج انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
89,114,000 
89,114,000 ﷼
1088048
كلكتور پنج انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
77,464,000 
77,464,000 ﷼
1013053
كلكتور چهار انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
75,073,000 
75,073,000 ﷼
1088047
كلكتور چهار انشعابی SS برای گرمایش كفی
واحد فروش: جفت
66,837,000 
66,837,000 ﷼
520350-I
لوله خرطومی 20 - مشكی
واحد فروش: عدد
84,000 
84,000 ﷼
770044-I
مهره ماسوره 16*4/3 یورو
واحد فروش: عدد
642,000 
642,000 ﷼
1000503
پایه برای ترموستات بیسیم T-75 سفید
واحد فروش: عدد
1,968,000 
1,968,000 ﷼
1046115
پایه برای ترموستات بیسیم T-75 طوسی
واحد فروش: عدد
2,247,000 
2,247,000 ﷼
1000505
پایه برای ترموستات بیسیم T-75 نقره ای
واحد فروش: عدد
3,584,000 
3,584,000 ﷼
T100727-I
چسب دو طرفه
واحد فروش: متر
82,000 
82,000 ﷼
1086538
کلکتور دو انشعابی SS با دبی سنج
واحد فروش: جفت
46,268,000 
46,268,000 ﷼
1088046
کلکتور سه انشعابی SS برای گرمایش کفی
واحد فروش: جفت
52,476,000 
52,476,000 ﷼