بازنشانی

نمایش 1 - 44 مورد از 44 کالا

صفحه 1 از 1

کد کالا نام کالا قیمت واحد تعداد قیمت نهایی خرید
زانو 45 درجه سایز 110 لوله تهران
336,000 
336,000 ﷼
زانو 45 درجه سایز 125 لوله تهران
425,000 
425,000 ﷼
زانو 45 درجه سایز 63 لوله تهران
124,000 
124,000 ﷼
زانو 45 درجه سایز 75 لوله تهران
164,000 
164,000 ﷼
زانو 45 درجه سایز 90 لوله تهران
233,000 
233,000 ﷼
زانو 90 درجه سایز 110 لوله تهران
416,800 
416,800 ﷼
زانو 90 درجه سایز 125 لوله تهران
607,200 
607,200 ﷼
زانو 90 درجه سایز 63 لوله تهران
156,800 
156,800 ﷼
زانو 90 درجه سایز 75 لوله تهران
203,200 
203,200 ﷼
زانو 90 درجه سایز 90 لوله تهران
289,600 
289,600 ﷼
سه راه 45 درجه سایز 110 لوله تهران
692,800 
692,800 ﷼
سه راه 45 درجه سایز 125 لوله تهران
991,200 
991,200 ﷼
سه راه 45 درجه سایز 63 لوله تهران
252,000 
252,000 ﷼
سه راه 45 درجه سایز 75 لوله تهران
315,200 
315,200 ﷼
سه راه 45 درجه سایز 90 لوله تهران
510,400 
510,400 ﷼
سه راه 90 درجه سایز 110 لوله تهران
561,600 
561,600 ﷼
سه راه 90 درجه سایز 63 لوله تهران
193,000 
193,000 ﷼
سه راه 90 درجه سایز 75 لوله تهران
270,400 
270,400 ﷼
سه راه 90 درجه سایز 90 لوله تهران
418,400 
418,400 ﷼
سه راه تبدیل 45 درجه سایز 110-125 لوله تهران
881,600 
881,600 ﷼
سه راه تبدیل 45 درجه سایز 63-110 لوله تهران
496,000 
496,000 ﷼
سه راه تبدیل 45 درجه سایز 63-90 لوله تهران
380,000 
380,000 ﷼
سه راه تبدیل 45 درجه سایز 90-110 لوله تهران
600,800 
600,800 ﷼
سه راه تبدیل 90 درجه سایز 63-110 لوله تهران
419,200 
419,200 ﷼
سه راه تبدیل 90 درجه سایز 90-110 لوله تهران
515,200 
515,200 ﷼
لوله فاضلابی روی کار سایز 160 ضخامت 3/2 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی روی کار B
 • سایز: 160
 • ضخامت: 3/2
 • وزن هر شاخه: 14/800
11,590,000 
11,590,000 ﷼
لوله فاضلابی روی کار سایز 250 ضخامت 4/9 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی روی کار B
 • سایز: 250
 • ضخامت: 4/9
 • وزن هر شاخه: 32/300
28,520,000 
28,520,000 ﷼
لوله فاضلابی روی کار سایز 32 ضخامت 3 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی روی کار B
 • سایز: 32
 • ضخامت: 3
 • وزن هر شاخه: 2/500
1,820,000 
1,820,000 ﷼
لوله فاضلابی روی کار سایز 40 ضخامت 3 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی روی کار B
 • سایز: 40
 • ضخامت: 3
 • وزن هر شاخه: 3/300
استعلام قیمت
0 ﷼
لوله فاضلابی روی کار سایز 50 ضخامت 3 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی روی کار B
 • سایز: 50
 • ضخامت: 3
 • وزن هر شاخه: 4/300
3,390,000 
3,390,000 ﷼
لوله فاضلابی روی کار سایز 63 ضخامت 3 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی روی کار B
 • سایز: 63
 • ضخامت: 3
 • وزن هر شاخه: 5/100
4,190,000 
4,190,000 ﷼
لوله فاضلابی زیر یا روی کار سایز 110 ضخامت 3/2 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی زیر یا روی کار BD
 • سایز: 110
 • ضخامت: 3/2
 • وزن هر شاخه: 9/800
7,810,000 
7,810,000 ﷼
لوله فاضلابی زیر یا روی کار سایز 125 ضخامت 3/2 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی زیر یا روی کار BD
 • سایز: 125
 • ضخامت: 3/2
 • وزن هر شاخه: 11/300
8,950,000 
8,950,000 ﷼
لوله فاضلابی زیر یا روی کار سایز 160 ضخامت 4 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی زیر یا روی کار BD
 • سایز: 160
 • ضخامت: 4
 • وزن هر شاخه: 19/800
14,460,000 
14,460,000 ﷼
لوله فاضلابی زیر یا روی کار سایز 250 ضخامت 6/2 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی زیر یا روی کار BD
 • سایز: 250
 • ضخامت: 6/2
 • وزن هر شاخه: 43/300
36,140,000 
36,140,000 ﷼
لوله فاضلابی زیر یا روی کار سایز 75 ضخامت 3 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی زیر یا روی کار BD
 • سایز: 75
 • ضخامت: 3
 • وزن هر شاخه: 6/600
4,840,000 
4,840,000 ﷼
لوله فاضلابی زیر یا روی کار سایز 90 ضخامت 3 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی زیر یا روی کار BD
 • سایز: 90
 • ضخامت: 3
 • وزن هر شاخه: 7/500
5,980,000 
5,980,000 ﷼
لوله ناودانی سایز 110 ضخامت 2/2 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: ناودانی R
 • سایز: 110
 • ضخامت: 2/2
 • وزن: 6/800
5,450,000 
5,450,000 ﷼
لوله ناودانی سایز 125 ضخامت 2/2 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: ناودانی R
 • سایز: 125
 • ضخامت: 2/2
 • وزن: 8/400
5,565,000 
5,565,000 ﷼
لوله ناودانی سایز 40 ضخامت 1/8 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: ناودانی R
 • سایز: 32
 • ضخامت: 1/8
 • وزن: 2/100
استعلام قیمت
0 ﷼
لوله ناودانی سایز 50 ضخامت 1/8 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: ناودانی R
 • سایز: 50
 • ضخامت: 1/8
 • وزن: 2/700
1,685,000 
1,685,000 ﷼
لوله ناودانی سایز 63 ضخامت 1/8 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: ناودانی R
 • سایز: 63
 • ضخامت: 1/8
 • وزن: 3/300
2,490,000 
2,490,000 ﷼
لوله ناودانی سایز 75 ضخامت 1/8 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: ناودانی R
 • سایز: 75
 • ضخامت: 1/8
 • وزن: 3/900
3,130,000 
3,130,000 ﷼
لوله ناودانی سایز 90 ضخامت 1/8 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: ناودانی R
 • سایز: 90
 • ضخامت: 1/8
 • وزن: 4/600
3,680,000 
3,680,000 ﷼