بازنشانی

نمایش 1 - 44 مورد از 44 کالا

صفحه 1 از 1

کد کالا نام کالا قیمت واحد تعداد قیمت نهایی خرید
زانو 45 درجه سایز 110 لوله تهران
336,000 ریال
336,000 ریال
زانو 45 درجه سایز 125 لوله تهران
425,000 ریال
425,000 ریال
زانو 45 درجه سایز 63 لوله تهران
124,000 ریال
124,000 ریال
زانو 45 درجه سایز 75 لوله تهران
164,000 ریال
164,000 ریال
زانو 45 درجه سایز 90 لوله تهران
233,000 ریال
233,000 ریال
زانو 90 درجه سایز 110 لوله تهران
416,800 ریال
416,800 ریال
زانو 90 درجه سایز 125 لوله تهران
607,200 ریال
607,200 ریال
زانو 90 درجه سایز 63 لوله تهران
156,800 ریال
156,800 ریال
زانو 90 درجه سایز 75 لوله تهران
203,200 ریال
203,200 ریال
زانو 90 درجه سایز 90 لوله تهران
289,600 ریال
289,600 ریال
سه راه 45 درجه سایز 110 لوله تهران
692,800 ریال
692,800 ریال
سه راه 45 درجه سایز 125 لوله تهران
991,200 ریال
991,200 ریال
سه راه 45 درجه سایز 63 لوله تهران
252,000 ریال
252,000 ریال
سه راه 45 درجه سایز 75 لوله تهران
315,200 ریال
315,200 ریال
سه راه 45 درجه سایز 90 لوله تهران
510,400 ریال
510,400 ریال
سه راه 90 درجه سایز 110 لوله تهران
561,600 ریال
561,600 ریال
سه راه 90 درجه سایز 63 لوله تهران
188,800 ریال
188,800 ریال
سه راه 90 درجه سایز 75 لوله تهران
270,400 ریال
270,400 ریال
سه راه 90 درجه سایز 90 لوله تهران
418,400 ریال
418,400 ریال
سه راه تبدیل 45 درجه سایز 110-125 لوله تهران
881,600 ریال
881,600 ریال
سه راه تبدیل 45 درجه سایز 63-110 لوله تهران
496,000 ریال
496,000 ریال
سه راه تبدیل 45 درجه سایز 63-90 لوله تهران
380,000 ریال
380,000 ریال
سه راه تبدیل 45 درجه سایز 90-110 لوله تهران
600,800 ریال
600,800 ریال
سه راه تبدیل 90 درجه سایز 63-110 لوله تهران
419,200 ریال
419,200 ریال
سه راه تبدیل 90 درجه سایز 90-110 لوله تهران
515,200 ریال
515,200 ریال
لوله فاضلابی روی کار سایز 160 ضخامت 3/2 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی روی کار B
 • سایز: 160
 • ضخامت: 3/2
 • وزن هر شاخه: 14/800
9,620,000 ریال
9,620,000 ریال
لوله فاضلابی روی کار سایز 250 ضخامت 4/9 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی روی کار B
 • سایز: 250
 • ضخامت: 4/9
 • وزن هر شاخه: 32/300
23,800,000 ریال
23,800,000 ریال
لوله فاضلابی روی کار سایز 32 ضخامت 3 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی روی کار B
 • سایز: 32
 • ضخامت: 3
 • وزن هر شاخه: 2/500
1,820,000 ریال
1,820,000 ریال
لوله فاضلابی روی کار سایز 40 ضخامت 3 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی روی کار B
 • سایز: 40
 • ضخامت: 3
 • وزن هر شاخه: 3/300
2,300,000 ریال
2,300,000 ریال
لوله فاضلابی روی کار سایز 50 ضخامت 3 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی روی کار B
 • سایز: 50
 • ضخامت: 3
 • وزن هر شاخه: 4/300
2,820,000 ریال
2,820,000 ریال
لوله فاضلابی روی کار سایز 63 ضخامت 3 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی روی کار B
 • سایز: 63
 • ضخامت: 3
 • وزن هر شاخه: 5/100
3,520,000 ریال
3,520,000 ریال
لوله فاضلابی زیر یا روی کار سایز 110 ضخامت 3/2 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی زیر یا روی کار BD
 • سایز: 110
 • ضخامت: 3/2
 • وزن هر شاخه: 9/800
6,480,000 ریال
6,480,000 ریال
لوله فاضلابی زیر یا روی کار سایز 125 ضخامت 3/2 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی زیر یا روی کار BD
 • سایز: 125
 • ضخامت: 3/2
 • وزن هر شاخه: 11/300
7,460,000 ریال
7,460,000 ریال
لوله فاضلابی زیر یا روی کار سایز 160 ضخامت 4 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی زیر یا روی کار BD
 • سایز: 160
 • ضخامت: 4
 • وزن هر شاخه: 19/800
12,030,000 ریال
12,030,000 ریال
لوله فاضلابی زیر یا روی کار سایز 250 ضخامت 6/2 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی زیر یا روی کار BD
 • سایز: 250
 • ضخامت: 6/2
 • وزن هر شاخه: 43/300
30,100,000 ریال
30,100,000 ریال
لوله فاضلابی زیر یا روی کار سایز 75 ضخامت 3 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی زیر یا روی کار BD
 • سایز: 75
 • ضخامت: 3
 • وزن هر شاخه: 6/600
4,020,000 ریال
4,020,000 ریال
لوله فاضلابی زیر یا روی کار سایز 90 ضخامت 3 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: فاضلابی زیر یا روی کار BD
 • سایز: 90
 • ضخامت: 3
 • وزن هر شاخه: 7/500
4,980,000 ریال
4,980,000 ریال
لوله ناودانی سایز 110 ضخامت 2/2 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: ناودانی R
 • سایز: 110
 • ضخامت: 2/2
 • وزن: 6/800
4,535,000 ریال
4,535,000 ریال
لوله ناودانی سایز 125 ضخامت 2/2 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: ناودانی R
 • سایز: 125
 • ضخامت: 2/2
 • وزن: 8/400
5,565,000 ریال
5,565,000 ریال
لوله ناودانی سایز 40 ضخامت 1/8 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: ناودانی R
 • سایز: 32
 • ضخامت: 1/8
 • وزن: 2/100
1,340,000 ریال
1,340,000 ریال
لوله ناودانی سایز 50 ضخامت 1/8 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: ناودانی R
 • سایز: 50
 • ضخامت: 1/8
 • وزن: 2/700
1,685,000 ریال
1,685,000 ریال
لوله ناودانی سایز 63 ضخامت 1/8 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: ناودانی R
 • سایز: 63
 • ضخامت: 1/8
 • وزن: 3/300
2,070,000 ریال
2,070,000 ریال
لوله ناودانی سایز 75 ضخامت 1/8 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: ناودانی R
 • سایز: 75
 • ضخامت: 1/8
 • وزن: 3/900
2,600,000 ریال
2,600,000 ریال
لوله ناودانی سایز 90 ضخامت 1/8 لوله تهران
مشخصات:
 • کاربرد: ناودانی R
 • سایز: 90
 • ضخامت: 1/8
 • وزن: 4/600
3,050,000 ریال
3,050,000 ریال