بازنشانی

نمایش 1 - 120 مورد از 337 کالا

صفحه 1 از 3

کد کالا نام کالا قیمت واحد تعداد قیمت نهایی خرید
2023240T
گیج فشار سوپروالو I
واحد فروش: عدد
8,899,000 
8,899,000 ﷼
770076-I
چپقی 3/4
واحد فروش: عدد
1,093,000 
1,093,000 ﷼
770075-I
چپقی 1/2
واحد فروش: عدد
708,000 
708,000 ﷼
C915330-I
چپقی پرسی 3/4×25 - کلاسیک
واحد فروش: عدد
1,427,000 
1,427,000 ﷼
3915330-I
چپقی پرسی 3/4×25
واحد فروش: عدد
1,705,000 
1,705,000 ﷼
C914330-I
چپقی پرسی 3/4×20 - کلاسیک
واحد فروش: عدد
1,221,000 
1,221,000 ﷼
914330-I
چپقی پرسی 3/4×20
واحد فروش: عدد
1,613,000 
1,613,000 ﷼
C916340-I
چپقی پرسی "1×32- کلاسیک
واحد فروش: عدد
2,205,000 
2,205,000 ﷼
C915340-I
چپقی پرسی 1×25 - کلاسیک
واحد فروش: عدد
2,042,000 
2,042,000 ﷼
3915340-I
چپقی پرسی 1×25
واحد فروش: عدد
2,371,000 
2,371,000 ﷼
3916340-I
چپقی پرسی 1 × 32
واحد فروش: عدد
2,879,000 
2,879,000 ﷼
3912320-I
چپقی پرسی 1/2×16
واحد فروش: عدد
1,222,000 
1,222,000 ﷼
C912320-I
چپقی پرسی "1/2×16- کلاسیک
واحد فروش: عدد
954,000 
954,000 ﷼
C914320-I
چپقی پرسی 1/2 × 20 - کلاسیک
واحد فروش: عدد
1,017,000 
1,017,000 ﷼
3914320-I
چپقی پرسی 1/2 × 20
واحد فروش: عدد
1,406,000 
1,406,000 ﷼
1046912
چپقی پرسی 1/2 1 × 50
واحد فروش: عدد
19,290,000 
19,290,000 ﷼
1046910
چپقی پرسی 1/2 1 × 40
واحد فروش: عدد
16,279,000 
16,279,000 ﷼
1011730T
پایه دوبل سوپروالو
واحد فروش: عدد
1,126,000 
1,126,000 ﷼
770042-I
مهره‌ماسوره 1/2×16
واحد فروش: عدد
400,000 
400,000 ﷼
770047-I
مهره ماسوره 3/4×25
واحد فروش: عدد
1,062,000 
1,062,000 ﷼
770048-I
مهره ماسوره 3/4×20
واحد فروش: عدد
620,000 
620,000 ﷼
770049-I
مهره ماسوره 1×25
واحد فروش: عدد
1,398,000 
1,398,000 ﷼
770040-I
مهره ماسوره 1/2×20
واحد فروش: عدد
723,000 
723,000 ﷼
P770052-I
مغزی 3/4 طرح قدیم
واحد فروش: عدد
485,000 
485,000 ﷼
770052-I
مغزی 3/4
واحد فروش: عدد
488,000 
488,000 ﷼
770051-I
مغزی 1/2
واحد فروش: عدد
305,000 
305,000 ﷼
770053-I
مغزی 1
واحد فروش: عدد
861,000 
861,000 ﷼
P770052R-I
مغزی رابط 3/4 طرح قدیم
واحد فروش: عدد
575,000 
575,000 ﷼
770052R-I
مغزی رابط 3/4
واحد فروش: عدد
573,000 
573,000 ﷼
770051R-I
مغزی رابط 1/2
واحد فروش: عدد
345,000 
345,000 ﷼
770053R-I
مغزی رابط 1
واحد فروش: عدد
939,000 
939,000 ﷼
770059-70I
مغزی بلند - 70 م‌م
واحد فروش: عدد
1,021,000 
1,021,000 ﷼
770059-60I
مغزی بلند - 60 م‌م
واحد فروش: عدد
974,000 
974,000 ﷼
770059-50I
مغزی بلند - 50 م‌م
واحد فروش: عدد
843,000 
843,000 ﷼
770059-40I
مغزی بلند - 40 م‌م
واحد فروش: عدد
750,000 
750,000 ﷼
2023552T
مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ 3/8
واحد فروش: عدد
3,488,000 
3,488,000 ﷼
2023554T
مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ 3/4
واحد فروش: عدد
3,799,000 
3,799,000 ﷼
2023553T
مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ 1/2
واحد فروش: عدد
3,488,000 
3,488,000 ﷼
700250-I
لوله سوپرپایپ 2+ - 25 م م
واحد فروش: متر
559,000 
559,000 ﷼
700200-I
لوله سوپرپایپ 2+ - 20 م م
واحد فروش: متر
349,000 
349,000 ﷼
700160-I
لوله سوپرپایپ 2+ - 16 م م
واحد فروش: متر
234,000 
234,000 ﷼
1013455
لوله سوپرپایپ 90 م م(کلاف 5 متری)
واحد فروش: متر
16,474,000 
16,474,000 ﷼
1013453
لوله سوپرپایپ 75 م م(کلاف 5 متری)
واحد فروش: متر
12,048,000 
12,048,000 ﷼
1013451
لوله سوپرپایپ 63 م م(کلاف 15 متری)
واحد فروش: متر
6,333,000 
6,333,000 ﷼
1013449
لوله سوپرپایپ 50 م م(کلاف 20 متری)
واحد فروش: متر
4,142,000 
4,142,000 ﷼
1013446
لوله سوپرپایپ 40 م م(کلاف 20 متری)
واحد فروش: متر
3,085,000 
3,085,000 ﷼
741132-I
لوله سوپرپایپ 32 PEX/AL/PEX
واحد فروش: متر
869,000 
869,000 ﷼
752232-I
لوله سوپرپایپ 32 LT
واحد فروش: متر
642,000 
642,000 ﷼
741125-I
لوله سوپرپایپ 25 PEX/AL/PEX
واحد فروش: متر
559,000 
559,000 ﷼
752225-I
لوله سوپرپایپ 25 LT
واحد فروش: متر
402,000 
402,000 ﷼
741120-I
لوله سوپرپایپ 20 PEX/AL/PEX
واحد فروش: متر
345,000 
345,000 ﷼
752220-I
لوله سوپرپایپ 20 LT
واحد فروش: متر
263,000 
263,000 ﷼
700320-I
لوله سوپرپایپ +2 - 32 م‌م
واحد فروش: عدد
869,000 
869,000 ﷼
741116-I
لوله سوپرپایپ 16 PEX/AL/PEX
واحد فروش: متر
232,000 
232,000 ﷼
752216-I
لوله سوپرپایپ 16 LT
واحد فروش: متر
172,000 
172,000 ﷼
1013457
لوله سوپرپایپ 110 م م(کلاف 5 متری)
واحد فروش: متر
28,149,000 
28,149,000 ﷼
770221-I
كلكتور 4 انشعابي
واحد فروش: جفت
4,698,000 
4,698,000 ﷼
770222-I
كلكتور 3 انشعابی
واحد فروش: جفت
3,617,000 
3,617,000 ﷼
770220-I
كلكتور 2 انشعابی
واحد فروش: جفت
2,727,000 
2,727,000 ﷼
970012G-I
صفحه دیواری قوس‌دار - 250 م‌م
واحد فروش: عدد
315,000 
315,000 ﷼
970012L-I
صفحه دیواری رادیاتور - 500 م‌م
واحد فروش: عدد
510,000 
510,000 ﷼
970012-I
صفحه دیواری دوبل - 153 م‌م
واحد فروش: عدد
201,000 
201,000 ﷼
970015-I
صفحه دیواری تك - 73 م‌م
واحد فروش: عدد
100,000 
100,000 ﷼
2030562T
شیر سوپروالو S1 ـ 20
واحد فروش: عدد
5,446,000 
5,446,000 ﷼
1029143
سه‌راهی RS-3
واحد فروش: عدد
43,434,000 
43,434,000 ﷼
1029142
سه‌راهی RS-2
واحد فروش: عدد
14,685,000 
14,685,000 ﷼
C936166-I
سه‌راه پرسی 32- کلاسیک
واحد فروش: عدد
3,696,000 
3,696,000 ﷼
C935155-I
سه‌راه پرسی 25- کلاسیک
واحد فروش: عدد
2,297,000 
2,297,000 ﷼
C932122-I
سه‌راه پرسی 16 - کلاسیک
واحد فروش: عدد
1,066,000 
1,066,000 ﷼
C936236-I
سه‌راه پرسی روپیچ 32×"3/4×32- کلاسیک
واحد فروش: عدد
2,618,000 
2,618,000 ﷼
C935235-I
سه‌راه پرسی روپیچ 25×"3/4×25- کلاسیک
واحد فروش: عدد
2,010,000 
2,010,000 ﷼
1046929
سه‌راه پرسی توپیچ 50 × 1 × 50
واحد فروش: عدد
19,354,000 
19,354,000 ﷼
1046923
سه‌راه پرسی توپیچ 40×3/4×40
واحد فروش: عدد
13,227,000 
13,227,000 ﷼
3936336-I
سه‌راه پرسی توپیچ 32×3/4×32
واحد فروش: عدد
3,641,000 
3,641,000 ﷼
1015088
سه‌راه پرسی توپیچ 32×1/2×32
واحد فروش: عدد
4,265,000 
4,265,000 ﷼
1015044
سه‌راه پرسی توپیچ 25×1/2×25
واحد فروش: عدد
3,533,000 
3,533,000 ﷼
934324-I
سه‌راه پرسی توپیچ 20×1/2×20 - 2+
واحد فروش: عدد
1,668,000 
1,668,000 ﷼
C934324-I
سه‌راه پرسی توپیچ 20×"1/2×20- کلاسیک
واحد فروش: عدد
1,362,000 
1,362,000 ﷼
1014991
سه‌راه پرسی توپیچ 20 × 3/4 × 20
واحد فروش: عدد
3,410,000 
3,410,000 ﷼
C932322-I
سه‌راه پرسی توپیچ 16×"1/2×16- کلاسیک
واحد فروش: عدد
1,264,000 
1,264,000 ﷼
932322-I
سه‌راه پرسی توپیچ 16×1/2×16
واحد فروش: عدد
1,597,000 
1,597,000 ﷼
1023268T
سه‌راه سوپروالو T2 ـ 16
واحد فروش: عدد
1,685,000 
1,685,000 ﷼
C936156-I
سه‌راه تبدیل پرسی 32×25×32- کلاسیک
واحد فروش: عدد
3,287,000 
3,287,000 ﷼
C936146-I
سه‌راه تبدیل پرسی 32×20×32- کلاسیک
واحد فروش: عدد
3,019,000 
3,019,000 ﷼
C936126-I
سه‌راه تبدیل پرسی 32×16×32- کلاسیک
واحد فروش: عدد
2,856,000 
2,856,000 ﷼
C935165-I
سه‌راه تبدیل پرسی 25×32×25- کلاسیک
واحد فروش: عدد
3,096,000 
3,096,000 ﷼
C936155-I
سه‌راه تبدیل پرسی 25×25×32- کلاسیک
واحد فروش: عدد
2,844,000 
2,844,000 ﷼
C935124-I
سه‌راه تبدیل پرسی 20×16×25- کلاسیک
واحد فروش: عدد
1,662,000 
1,662,000 ﷼
C934124-I
سه‌راه تبدیل پرسی 20×16×20 - کلاسیک
واحد فروش: عدد
1,318,000 
1,318,000 ﷼
C935152-I
سه‌راه تبدیل پرسی 16×25×25- کلاسیک
واحد فروش: عدد
1,970,000 
1,970,000 ﷼
C935142-I
سه‌راه تبدیل پرسی 16×20×25- کلاسیک
واحد فروش: عدد
1,689,000 
1,689,000 ﷼
C935122-I
سه‌راه تبدیل پرسی 16×16×25- کلاسیک
واحد فروش: عدد
1,591,000 
1,591,000 ﷼
C934122-I
سه‌راه تبدیل پرسی 16×16×20 - کلاسیک
واحد فروش: عدد
1,220,000 
1,220,000 ﷼
770092-I
سه راهی 3/4
واحد فروش: عدد
1,051,000 
1,051,000 ﷼
770091-I
سه راهی 1/2
واحد فروش: عدد
637,000 
637,000 ﷼
770094-I
سه راهی 1
واحد فروش: عدد
1,721,000 
1,721,000 ﷼
1046928
سه راه پرسی 50
واحد فروش: عدد
20,352,000 
20,352,000 ﷼
1046921
سه راه پرسی 40
واحد فروش: عدد
15,117,000 
15,117,000 ﷼
3936166-I
سه راه پرسی 32
واحد فروش: عدد
4,037,000 
4,037,000 ﷼
3935155-I
سه راه پرسی 25
واحد فروش: عدد
3,121,000 
3,121,000 ﷼
C934144-I
سه راه پرسی 20×20×20 - کلاسیک
واحد فروش: عدد
1,468,000 
1,468,000 ﷼
3934124-I
سه راه پرسی 20 × 16 × 20
واحد فروش: عدد
1,575,000 
1,575,000 ﷼
3934144-I
سه راه پرسی 20
واحد فروش: عدد
1,905,000 
1,905,000 ﷼
3932122-I
سه راه پرسی 16
واحد فروش: عدد
1,352,000 
1,352,000 ﷼
936236-I
سه راه پرسی روپیچ 32 × 3/4 × 32
واحد فروش: عدد
2,672,000 
2,672,000 ﷼
935235-I
سه راه پرسی روپیچ 25 × 3/4 × 25
واحد فروش: عدد
1,976,000 
1,976,000 ﷼
1014927
سه راه پرسی روپیچ 16 × 1/2 × 16
واحد فروش: عدد
3,427,000 
3,427,000 ﷼
935335-I
سه راه پرسی توپیچ 25×3/4×25
واحد فروش: عدد
3,171,000 
3,171,000 ﷼
1046927
سه راه تبدیل پرسی 50×40×50
واحد فروش: عدد
19,853,000 
19,853,000 ﷼
1046926
سه راه تبدیل پرسی 50×32×50
واحد فروش: عدد
19,890,000 
19,890,000 ﷼
1046925
سه راه تبدیل پرسی 50×25×50
واحد فروش: عدد
19,667,000 
19,667,000 ﷼
1046920
سه راه تبدیل پرسی 40×32×40
واحد فروش: عدد
14,953,000 
14,953,000 ﷼
1046924
سه راه تبدیل پرسی 40×25×50
واحد فروش: عدد
19,648,000 
19,648,000 ﷼
1046918
سه راه تبدیل پرسی 40×25×40
واحد فروش: عدد
14,849,000 
14,849,000 ﷼
1046916
سه راه تبدیل پرسی 40×20×40
واحد فروش: عدد
14,820,000 
14,820,000 ﷼
1046915
سه راه تبدیل پرسی 32×50×32
واحد فروش: عدد
19,247,000 
19,247,000 ﷼
1046919
سه راه تبدیل پرسی 32×32×40
واحد فروش: عدد
14,891,000 
14,891,000 ﷼
1046917
سه ‌راه تبدیل پرسی 32×‌25×40
واحد فروش: عدد
15,296,000 
15,296,000 ﷼
3936156-I
سه راه تبدیل پرسی 32×25×32
واحد فروش: عدد
3,786,000 
3,786,000 ﷼
3936146-I
سه راه تبدیل پرسی 32×20×32
واحد فروش: عدد
3,620,000 
3,620,000 ﷼
1 2 3