بازنشانی

نمایش 1 - 102 مورد از 102 کالا

صفحه 1 از 1

کد کالا نام کالا قیمت واحد تعداد قیمت نهایی خرید
دایورتور توکار لاکچری مجهز به دو خروجی (جهت دوش تیپ 5 و توالت بیده)
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: دایورتور توکار لاکچری مجهز به دو خروجی (جهت دوش تیپ 5 و توالت بیده)
 • گارانتی شیر: 5 سال
استعلام قیمت
Clear
Add to cart
دایورتور توکار لاکچری مجهز به سه خروجی (جهت دوش تیپ 3)
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: دایورتور توکار لاکچری مجهز به سه خروجی (جهت دوش تیپ 3)
 • گارانتی شیر: 5 سال
استعلام قیمت
Clear
Add to cart
دوش توکار لاکچری (جهت دوش تیپ 1، 3، 5)
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: دوش توکار لاکچری (جهت دوش تیپ 1، 3، 5)
 • گارانتی شیر: 5 سال
استعلام قیمت
Clear
Add to cart
شیر توالت کلار مدل آبشار
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: توالت
 • رنگ شیر: سفید, سفید طلایی, سفید کروم, طلا مات, طلایی, کروم, کروم مات
 • گارانتی شیر: 5سال
23,394,720 ریال28,899,360 ریال
Clear
Add to cart
شیر توالت کلار مدل آریا
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: توالت
 • رنگ شیر: سفید, سفید طلایی, سفید کروم, طلا مات, طلایی, کروم, کروم مات
 • گارانتی شیر: 5 سال
23,394,720 ریال28,899,360 ریال
Clear
Add to cart
شیر توالت کلار مدل برلیان
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: توالت
 • رنگ شیر: سفید, سفید طلایی, سفید کروم, طلا مات, طلایی, کروم, کروم مات
 • گارانتی شیر: 5سال
30,734,240 ریال36,238,880 ریال
Clear
Add to cart
شیر توالت کلار مدل برلیان (قطره)
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: توالت
 • رنگ شیر: سفید, سفید طلایی, سفید کروم, طلا مات, طلایی, کروم, کروم مات
 • گارانتی شیر: 5 سال
27,981,920 ریال33,486,560 ریال
Clear
Add to cart
شیر توالت کلار مدل برمودا
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: توالت
 • رنگ شیر: سفید, سفید طلایی, سفید کروم, طلا مات, طلایی, کروم, کروم مات
 • گارانتی شیر: 5 سال
23,394,720 ریال28,899,360 ریال
Clear
Add to cart
شیر توالت کلار مدل دریا
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: توالت
 • رنگ شیر: سفید, سفید طلایی, سفید کروم, طلا مات, طلایی, کروم, کروم مات
 • گارانتی شیر: 5 سال
19,266,240 ریال24,770,880 ریال
Clear
Add to cart
شیر توالت کلار مدل رز
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: توالت
 • رنگ شیر: سفید, سفید طلایی, سفید کروم, طلا مات, طلایی, کروم, کروم مات
 • گارانتی شیر: 5سال
26,147,040 ریال31,651,680 ریال
Clear
Add to cart
شیر توالت کلار مدل رویا
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: توالت
 • رنگ شیر: سفید, سفید طلایی, سفید کروم, طلا مات, طلایی, کروم, کروم مات
 • گارانتی شیر: 5 سال
26,147,040 ریال31,651,680 ریال
Clear
Add to cart
شیر توالت کلار مدل سوپرفلت
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: توالت
 • رنگ شیر: سفید طلایی, سفید کروم, طلا مات, طلایی, کروم, کروم مات
 • گارانتی شیر: 5 سال
35,780,160 ریال41,284,800 ریال
Clear
Add to cart
شیر توالت کلار مدل فلت 99
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: توالت
 • رنگ شیر: سفید, سفید طلایی, سفید کروم, طلا مات, طلایی, کروم, کروم مات
 • گارانتی شیر: 5سال
26,147,040 ریال31,651,680 ریال
Clear
Add to cart
شیر توالت کلار مدل نیو آریا
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: توالت
 • رنگ شیر: سفید, سفید طلایی, سفید کروم, طلا مات, طلایی, کروم, کروم مات
 • گارانتی شیر: 5 سال
23,394,720 ریال28,899,360 ریال
Clear
Add to cart
شیر توکار کلاسیک (جهت دوش تیپ 1، روشویی و توالت)
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: شیر توکار کلاسیک (جهت دوش تیپ 1، روشویی و توالت)
 • گارانتی شیر: 5 سال
12,844,037 ریال15,137,615 ریال
Clear
Add to cart
شیر توکار کلاسیک (جهت دوش تیپ 2,3,4,5)
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: شیر توکار کلاسیک (جهت دوش تیپ 2,3,4,5)
 • گارانتی شیر: 5 سال
15,137,615 ریال19,266,055 ریال
Clear
Add to cart
شیر توکار لاکچری (جهت روشویی و توالت) و (سری نیوفلت)
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: شیر توکار لاکچری (جهت روشویی و توالت) و (سری نیوفلت)
 • گارانتی شیر: 5 سال
استعلام قیمت
Clear
Add to cart
شیر جزیره کروم کلار مدل آبشار
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: جزیره
 • رنگ شیر: کروم
 • گارانتی شیر: 5سال
37,615,040 ریال
37,615,040 ریال
شیر جزیره کروم کلار مدل آریا
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: جزیره
 • رنگ شیر: کروم
 • گارانتی شیر: 5 سال
37,615,040 ریال
37,615,040 ریال
شیر جزیره کروم کلار مدل برلیان
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: جزیره
 • رنگ شیر: کروم
 • گارانتی شیر: 5سال
40,367,360 ریال
40,367,360 ریال
شیر جزیره کروم کلار مدل برلیان (قطره)
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: شاوری جزیره
 • رنگ شیر: کروم
 • گارانتی شیر: 5 سال
37,615,040 ریال
37,615,040 ریال
شیر جزیره کروم کلار مدل برمودا
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: شاوری جزیره
 • رنگ شیر: کروم
 • گارانتی شیر: 5 سال
37,615,040 ریال
37,615,040 ریال
شیر جزیره کروم کلار مدل دریا
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: شاوری جزیره
 • رنگ شیر: کروم
 • گارانتی شیر: 5 سال
37,615,040 ریال
37,615,040 ریال
شیر جزیره کروم کلار مدل رویا
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: شاوری جزیره
 • رنگ شیر: کروم
 • گارانتی شیر: 5 سال
40,367,360 ریال
40,367,360 ریال
شیر جزیره کروم کلار مدل سوپرفلت
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: جزیره
 • رنگ شیر: کروم
 • گارانتی شیر: 5سال
40,367,360 ریال
40,367,360 ریال
شیر جزیره کروم کلار مدل فلت 99
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: جزیره
 • رنگ شیر: کروم
 • گارانتی شیر: 5سال
40,367,360 ریال
40,367,360 ریال
شیر دوش کلار مدل آبشار
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: دوش
 • رنگ شیر: سفید, سفید طلایی, سفید کروم, طلا مات, طلایی, کروم, کروم مات
 • گارانتی شیر: 5سال
34,404,000 ریال39,908,640 ریال
Clear
Add to cart
شیر دوش کلار مدل آریا
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: دوش
 • رنگ شیر: سفید, سفید طلایی, سفید کروم, طلا مات, طلایی, کروم, کروم مات
 • گارانتی شیر: 5 سال
27,523,200 ریال33,027,840 ریال
Clear
Add to cart
شیر دوش کلار مدل برلیان
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: دوش
 • رنگ شیر: سفید, سفید طلایی, سفید کروم, طلا مات, طلایی, کروم, کروم مات
 • گارانتی شیر: 5سال
34,862,720 ریال40,367,360 ریال
Clear
Add to cart
شیر دوش کلار مدل برلیان (قطره)
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: دوش
 • رنگ شیر: سفید, سفید طلایی, سفید کروم, طلا مات, طلایی, کروم, کروم مات
 • گارانتی شیر: 5 سال
32,110,400 ریال37,615,040 ریال
Clear
Add to cart
شیر دوش کلار مدل برمودا
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: دوش
 • رنگ شیر: سفید, سفید طلایی, سفید کروم, طلا مات, طلایی, کروم, کروم مات
 • گارانتی شیر: 5 سال
27,523,200 ریال33,027,840 ریال
Clear
Add to cart
شیر دوش کلار مدل دریا
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: دوش
 • رنگ شیر: سفید, سفید طلایی, سفید کروم, طلا مات, طلایی, کروم, کروم مات
 • گارانتی شیر: 5 سال
24,312,160 ریال29,816,800 ریال
Clear
Add to cart
شیر دوش کلار مدل رز
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: دوش
 • رنگ شیر: سفید, سفید طلایی, سفید کروم, طلا مات, طلایی, کروم, کروم مات
 • گارانتی شیر: 5سال
28,440,640 ریال33,945,280 ریال
Clear
Add to cart
شیر دوش کلار مدل رویا
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: دوش
 • رنگ شیر: سفید, سفید طلایی, سفید کروم, طلا مات, طلایی, کروم, کروم مات
 • گارانتی شیر: 5 سال
30,275,520 ریال35,780,160 ریال
Clear
Add to cart
شیر دوش کلار مدل سوپرفلت
ویژگی‌های محصول
 • برند شیر: کلار
 • نوع شیر: دوش
 • رنگ شیر: سفید طلایی, سفید کروم, طلا مات, طلایی, کروم, کروم مات
 • گارانتی شیر: 5سال
47,248,160 ریال52,752,800 ریال
Clear
Add to cart