بازنشانی

نمایش 1 - 39 مورد از 39 کالا

صفحه 1 از 1

کد کالا نام کالا قیمت واحد تعداد قیمت نهایی خرید
Hiperi 1-5

هد ماکزیموم (m):50

دبی ماکزیمم (m3/h): 2.4

RPM: 2900

PH: 1

KW: 0.74
50,979,300 
50,979,300 ﷼
Initial jet 3-4

هد ماکزیموم (m):39

دبی ماکزیمم (m3/h): 3

RPM: 2900

PH: 1

KW: 0.8
61,687,460 
61,687,460 ﷼
Initial jet 4-4

هد ماکزیموم (m):48

دبی ماکزیمم (m3/h): 4

RPM: 2900

PH: 1

KW: 1
78,828,800 
78,828,800 ﷼
Initial jet 9-4

هد ماکزیموم (m):48

دبی ماکزیمم (m3/h): 8

RPM: 2900

PH: 1

KW: 1.5
135,519,700 
135,519,700 ﷼
PB 088

هد ماکزیموم (m):-

دبی ماکزیمم (m3/h): -

RPM: 2900

PH: 1

KW: 0.88
37,408,800 
37,408,800 ﷼
PB 201

هد ماکزیموم (m):-

دبی ماکزیمم (m3/h): -

RPM: 2900

PH: 1

KW: 0.2
53,663,970 
53,663,970 ﷼
PB 400

هد ماکزیموم (m):-

دبی ماکزیمم (m3/h): -

RPM: 2900

PH: 1

KW: 0.4
68,300,490 
68,300,490 ﷼
STAR-RS 25/4

هد ماکزیموم (m): 5.5

دبی ماکزیمم (m3/h): 4

RPM: سه دور

PH: 1

KW: 0.017
63,612,400 
63,612,400 ﷼
STAR-RS 25/6

هد ماکزیموم (m): 5.8

دبی ماکزیمم (m3/h): 4

RPM: سه دور

PH: 1

KW: 0.1
76,027,500 
76,027,500 ﷼
STAR-RS 30/6

هد ماکزیموم (m): 5.8

دبی ماکزیمم (m3/h): 4

RPM: سه دور

PH: 1

KW: 0.1
84,115,300 
84,115,300 ﷼
TOP-RL 25/7.5

هد ماکزیموم (m): 7.5

دبی ماکزیمم (m3/h): 6.7

RPM: سه دور

PH: 1

KW: 0.21
167,870,900 
167,870,900 ﷼
TOP-RL 30/4

هد ماکزیموم (m): 3.9

دبی ماکزیمم (m3/h): 9.3

RPM: سه دور

PH: 1

KW: 0.18
141,231,300 
141,231,300 ﷼
TOP-RL 30/6.5

هد ماکزیموم (m): 7.2

دبی ماکزیمم (m3/h): 10

RPM: سه دور

PH: 1

KW: 0.25
213,727,200 
213,727,200 ﷼
TOP-RL 30/7.5

هد ماکزیموم (m): 7.5

دبی ماکزیمم (m3/h): 6.7

RPM: سه دور

PH: 1

KW: 0.21
189,398,400 
189,398,400 ﷼
TOP-RL 40/4

هد ماکزیموم (m): 4.1

دبی ماکزیمم (m3/h): 10

RPM: سه دور

PH: 1

KW: 0.18
281,928,500 
281,928,500 ﷼
TOP-S 25/10

هد ماکزیموم (m): 11.1

دبی ماکزیمم (m3/h): 10

RPM: سه دور

PH: 1

KW: 0.39
304,949,300 
304,949,300 ﷼
TOP-S 25/13

هد ماکزیموم (m): 13.5

دبی ماکزیمم (m3/h): 3.38

RPM: سه دور

PH: 1

KW: 0.26
245,631,500 
245,631,500 ﷼
TOP-S 25/7

هد ماکزیموم (m): 6.8

دبی ماکزیمم (m3/h): 8

RPM: سه دور

PH: 1

KW: 0.2
200,385,600 
200,385,600 ﷼
TOP-S 30/10

هد ماکزیموم (m): 11.1

دبی ماکزیمم (m3/h): 10

RPM: سه دور

PH: 1

KW: 0.39
320,590,800 
320,590,800 ﷼
TOP-S 30/7

هد ماکزیموم (m): 6.8

دبی ماکزیمم (m3/h): 8

RPM: سه دور

PH: 1

KW: 0.2
222,479,900 
222,479,900 ﷼
TOP-S 40/10

هد ماکزیموم (m): 10

دبی ماکزیمم (m3/h): 20

RPM: سه دور

PH: 3

KW: 0.68
593,657,600 
593,657,600 ﷼
TOP-S 40/15

هد ماکزیموم (m): 15.5

دبی ماکزیمم (m3/h): 20

RPM: سه دور

PH: 3

KW: 0.95
638,936,200 
638,936,200 ﷼
TOP-S 40/15

هد ماکزیموم (m): 15.5

دبی ماکزیمم (m3/h): 20

RPM: دو دور

PH: 1

KW: 0.95
616,918,200 
616,918,200 ﷼
TOP-S 40/4

هد ماکزیموم (m): 4.1

دبی ماکزیمم (m3/h): 12

RPM: سه دور

PH: 1

KW: 0.21
302,387,800 
302,387,800 ﷼
TOP-S 40/7

هد ماکزیموم (m): 7.1

دبی ماکزیمم (m3/h): 16

RPM: سه دور

PH: 1

KW: 0.39
427,312,700 
427,312,700 ﷼
TOP-S 50/10

هد ماکزیموم (m): 9

دبی ماکزیمم (m3/h): 30

RPM: دو دور

PH: 1

KW: 0.82
633,137,400 
633,137,400 ﷼
TOP-S 50/15

هد ماکزیموم (m): 16

دبی ماکزیمم (m3/h): 39

RPM: تک دور

PH: 3

KW: 0.57
708,118,500 
708,118,500 ﷼
TOP-S 50/4

هد ماکزیموم (m): 4.8

دبی ماکزیمم (m3/h): 23

RPM: تک دور

PH: 1

KW: 0.33
366,981,200 
366,981,200 ﷼
TOP-S 50/7

هد ماکزیموم (m): 7.5

دبی ماکزیمم (m3/h): 26

RPM: دو دور

PH: 1

KW: 0.69
461,168,100 
461,168,100 ﷼
TOP-S 65/13

هد ماکزیموم (m): 13.1

دبی ماکزیمم (m3/h): 49

RPM: تک دور

PH: 3

KW: 1.45
707,202,900 
707,202,900 ﷼
TOP-S 65/15

هد ماکزیموم (m): 14.4

دبی ماکزیمم (m3/h): 49

RPM: تک دور

PH: 3

KW: 1.69
725,689,300 
725,689,300 ﷼
Yonos MAXO 25/0.5-10 PN10

هد ماکزیموم (m): 10.1

دبی ماکزیمم (m3/h): 8.86

RPM: دور متغیر

PH: 1

KW: 0.19
449,668,600 
449,668,600 ﷼
Yonos MAXO 25/0.5-7 PN10

هد ماکزیموم (m): 7

دبی ماکزیمم (m3/h): 7.25

RPM: دور متغیر

PH: 1

KW: 0.12
282,942,200 
282,942,200 ﷼
Yonos MAXO 30/0.5-12 PN10

هد ماکزیموم (m): 11

دبی ماکزیمم (m3/h): 11.3

RPM: دور متغیر

PH: 1

KW: 0.31
534,745,280 
534,745,280 ﷼
Yonos MAXO 40/0.5 - 12PN6/10

هد ماکزیموم (m): 12

دبی ماکزیمم (m3/h): 20

RPM: دور متغیر

PH: 1

KW: 0.55
677,587,600 
677,587,600 ﷼
Yonos MAXO 40/0.5 - 16PN6/10

هد ماکزیموم (m): 16

دبی ماکزیمم (m3/h): 27.8

RPM: دور متغیر

PH: 1

KW: 0.8
975,726,580 
975,726,580 ﷼
Yonos MAXO 50/0.5-16PN6/10

هد ماکزیموم (m): 16.1

دبی ماکزیمم (m3/h): 44.8

RPM: دور متغیر

PH: 1

KW: 1.25
1,046,049,020 
1,046,049,020 ﷼
مینی بوسرتر ویلو مدل Isar BOOST 5-E-3

هد ماکزیموم (m): -

دبی ماکزیمم (m3/h): -

RPM: دور متغیر

PH: 1

KW: 0.75
508,975,500 
508,975,500 ﷼
مینی بوسرتر ویلو مدل Isar BOOST 5-E-5

هد ماکزیموم (m): -

دبی ماکزیمم (m3/h): -

RPM: دور متغیر

PH: 1

KW: 1.1
633,181,000 
633,181,000 ﷼